تاریخچه

نام و نوع مالکیت:

شرکت مجتمع صنعتی شمالغرب، شرکت سهامی خاص، خصوصی، سال تاسیس: 1376/4/13

مدیرعامل: آقای مهندس جداری کلاهدوز زاده

زمینه فعالیت: ساخت و تولید، طراحی مهندسی، طراحی مونتاژ، آزمایشگاهی

اطلاعات تجاری:
شماره ثبت: 1129
شهر محل ثبت: تبریز
ظرفیت تولید اسمی: 2700 تن
ظرفیت تولید فعلی: 2400 تن

مشتریان ما

001002003004005006