اهداف و ارزشها

اهداف اصلی شرکت عبارنتد از:hadaf
1. تولید با کیفیت بالا و قابل رقابت در سطح جهانی
2. کاهش زمانهای تولید و استفاده بهینه از ابزار و ماشین آلات مناسب در نتیجه کاهش قیمت تمام شده
3. ورود به بازارهای جهانی و رقابت با تامین کنندگان قطعات در سطح جهانی
4. جلب رضایت مشتری که از طریق اجرای اهداف فوق حاصل می گردد.

برای رسیدن به این اهداف در مرحله اول شرکت اقدام به انتخاب تامین کنندگان مواد، به خصوص ریخته گریها، دقت کافی نموده و با ریخته گری هایی که مطابق با استاندارد جهانی تولید می نمایند همکاری نموده است.
در مرحله دوم با ایجاد تیم مهندسی قوی در کارخانه و از طریق طراحی و ساخت ابزار های مخصوص و دقیق برای تولید و همینطور کنترل قطعات تولیدی با هدف کاهش زمانهای تولید و افزایش کیفیت، مورد نظر قرار گرفته و به اجرا درآمد.
همانطور که مطرح گردید یکی از اهداف عمده شرکت به دست آوردن کیفیت بالا در تولید بوده و برای رسیدن به این هدف بخش کنترل کیفی شرکت با افراد آموزش دیده و امکانات وسیع کنترلی از جمله پیشرفته ترین امکانات کنترلی نظیر دستگاه های اندازه گیری سه بعدی CMM با دقت میکرون به کارگرفته شده و ایجاد و بکارگیری برنامه کنترلی برای هر نقطه تولیدی که با همکاری امور مهندسی و امور کنترل کیفی و امور تضمین کیفیت و سایر ارگانهای درگیر مدون و به اجرا درمی آید، ما را در رسیدن به این اهداف مهم یاری می دهد.

امروزه شرکت مجتمع صنعتی شمالغرب با استفاده از پیشرفته ترین ماشین آلات تولیدی نظیر انواع دستگاه های CNC و دارا بودن متجاوز از 200 عدد ماشین آلات و متجاوز از 300 نفر پرسنل آموزش دیده در خدمت صنعت کشور قرار گرفته است.

مشتریان ما

001002003004005006